GEZINNEN IN ARMOEDE

Gezinnen: registreren & inloggen

INFORMATIE VOOR GEZINNEN
Hier kunnen gezinnen die langere tijd in armoede leven en die aanmerking willen komen voor een extraatje van LINDA.foundation zich aanmelden.  

Criteria waaraan een gezin moet voldoen zijn:
• u kunt zich het hele jaar door aanmelden, maar wil je in aanmerking komen (voor beoordeling) dan voor 1 september van dat jaar !!!
• al meerdere jaren in armoede leven, dit moet uit de aanmelding blijken
• gezin moet zichzelf aanmelden met een eigen emailadres
• gezin moet zelf emails kunnen ontvangen, lezen en beantwoorden
• een gezin heeft niet voldoende (leef)geld om aan de minimale levensbehoeftes van de kinderen te voldoen, met name rond de feestdagen
• gezin met kinderen waarvan 1 van de kinderen tussen de 4 en 18 jaar is en waarvan de kinderen minimaal 80% van de tijd op het opgegeven adres wonen
• gezin woont zelfstandig en voert een eigen huishouding
• gezin is nog niet eerder aangemeld en heeft nog niet eerder iets van LINDA.foundation ontvangen
• er is geen sprake van actuele verslavingsproblematiek

Hoe werkt het?
Om eventueel voor hulp in aanmerking te komen:
• dient u zichzelf hieronder te registreren
• dit kan alleen met de unieke referentiecode van uw intermediair/hulpverlener die bij ons geregistreerd staat
• u voldoet aan de criteria
• u kunt zich het hele jaar door aanmelden
• vul het zo volledig mogelijk in, onvolledige aanmeldingen worden niet meegenomen
• toekenning is pas in het najaar, dus zorg ervoor dat uw gegevens correct zijn en controleer dit regelmatig
• controle en wijzigingen kunt u doen door in te loggen met uw emailadres en zelf gekozen wachtwoord
• wij checken bij uw intermediair en eventueel andere opgegeven instanties of het klopt dat u al langere tijd in armoede leeft en controleren uw naam, adres, de namen/leeftijden van uw kinderen en de criteria
• als u in aanmerking komt ontvangt u in november bericht. Dus als u geen bericht heeft ontvangen, bent u helaas niet in aanmerking gekomen

Uw referentiecode:

Gezin wachtwoord vergeten?

Gezin nieuw account?

Intermediairs: registreren & inloggen

INFORMATIE VOOR HULPVERLENERS
Kent u gezinnen die het echt heel moeilijk hebben en gunt u deze gezinnen een extraatje, registreer u dan als intermediair bij gezinneninarmoede.nl. Emailadressen die beginnen met info@, kantoor@, directie@ en/of met de domeinnaam gmail, hotmail, live,ziggo, vodafone etc. worden niet geaccepteerd.

LET OP: VANAF HALF OKTOBER T/M BEGIN JANUARI WORDEN ER GEEN NIEUWE REFERENTIECODES UITGEGEVEN. 

Hoe werkt het?
• registreren kan alleen met een persoonlijk werk emailadres. Emailadressen die beginnen met info@, kantoor@, directie@ en/of met de domeinnaam gmail, hotmail, live, ziggo, vodafone etc. worden niet geaccepteerd.
• registreren doet u hieronder (knop Nieuw account?)
• na correcte registratie ontvangt u een unieke referentiecode
• deze code geeft u door aan het gezin, waarmee ze zichzelf kunnen aanmelden voor een extraatje van de LINDA.foundation op gezinneninarmoede.nl onder Gezinnen: registreren & inloggen
• let op dat het gezin wel voldoet aan de criteria zoals vermeld
• u mag jaarlijks ca. 5 gezinnen uw code geven, aanmelding kan het gehele jaar door, maar wil men in aanmerking komen (voor beoordeling) dan voor 1 september van dat jaar !!!
• de code blijft geldig, u hoeft dus niet jaarlijks een nieuwe code aan te vragen
• helaas is het niet zo dat alle gezinnen die zich met uw code aanmelden in aanmerking komen voor het extraatje van LINDA.foundation. Wij ontvangen nog steeds meer aanvragen dan te vergeven pakketten
• vul het zo volledig mogelijk in, onvolledige aanmeldingen worden niet meegenomen

Als u zich eerder heeft aangemeld, dan kunt u met het bij ons bekende emailadres direct hieronder inloggen. Mocht u uw wachtwoord vergeten zijn dan kunt u de optie Wachtwoord vergeten? aanklikken.

Om uw intermediairs gegevens in te vullen of aan te passen, moet u inloggen met uw email adres.

Intermediair e-mailadres:
Intermediair wachtwoord:

Intermediair wachtwoord vergeten?

Intermediair nieuw account?
 

Vraag(V) & Antwoord(A)

VRAGEN EN ANTWOORDEN - GEZINNEN 

V: Ik heb geen Referentiecode, wat nu?
A: Je hebt een Referentiecode nodig om zich als gezin te kunnen registreren. De Referentiecode kun je opvragen bij je hulpverlener mits deze zich bij gezinneninarmoede.nl als intermediair heeft geregistreerd. 

V: Ik heb een nieuw account aangemaakt, maar kan niet inloggen?
A: Heb je mogelijk een foutief emailadres of wachtwoord ingevoerd? Probeer een nieuw wachtwoord aan te vragen. Daarna kun je met je nieuwe wachtwoord inloggen. 

V: Ik heb mijn gegevens ingevuld, maar geen ontvangstmail gekregen?
A: Dat klopt, er wordt geen ontvangstmail verstuurd. De gegevens worden direct vastgelegd in onze database. Als je weer inlogt kun je je eigen gegevens bekijken en eventueel weer aanpassen. Op deze manier kun je controleren of je gegevens goed in de database staan.

V: Zijn mijn gegevens goed aangekomen?
A: De gegevens worden direct vastgelegd in onze database. Als je weer inlogt kun je je eigen gegevens bekijken en eventueel weer aanpassen. Op deze manier kun je ook controleren of je gegevens goed in de database staan. Het is belangrijk om alle gevraagde informatie in te vullen. Onvolledig ingevulde registraties worden niet in behandeling genomen. 

V: Voor welke datum moet een gezin zich aangemeld hebben?
A: Gezinnen kunnen zich het gehele jaar door aanmelden. In het najaar doen wij de toekenningen en voor eind november krijgen de gezinnen die in aanmerking komen bericht van ons. 

V: Wanneer krijg ik bericht of ik aanmerking kom voor een cadeau van LINDA.foundation?
A: Als je in aanmerking komt, ontvang je hier voor eind november bericht over.

 V: Ik heb me aangemeld maar niets ontvangen?
A: Als jouw gezin niet in aanmerking komt, krijg je van ons geen bericht. Helaas kunnen wij ook niet ingaan op verzoeken om meer informatie te geven over de afwijzing omdat er veel verschillende redenen voor kunnen zijn. 

V: Ik heb al een keer een cadeau ontvangen, kan ik nogmaals een cadeau krijgen?
A: Nee, het cadeau is éénmalig zodat wij zoveel mogelijk gezinnen kunnen helpen. 

V: Mag iedereen zich aanmelden?
A: Nee, alleen gezinnen met kinderen onder de 18 die het financieel moeilijk hebben.

V: Wat doen jullie met alle ingevulde gegevens?
A: Wij gebruiken deze uitsluitend om te toetsen of een gezin in aanmerking komt. Wij checken een aantal gegevens (Naam, adres, woonplaats, aantal kinderen, woonsituatie kinderen) bij de hulpverlener die het gezin heeft voorgedragen. Wij zullen nooit persoonlijke gegevens overdragen aan een derde.
Wij gebruiken de ingevulde gegevens voor statistieken, maar deze gegevens zijn op anonieme basis. Een voorbeeld: van de 20.000 gezinnen die zich hebben gemeld, heeft 40% drie of meer kinderen.

CONTACT GEZINNEN

Heeft u een vraag, kijk dan eerst even bij Vragen en Antwoorden. Mocht uw vraag daar niet bij staan, dan kunt u contact met ons opnemen via info@gezinneninarmoede.nl.

ANTWOORDEN EN VRAGEN - INTERMEDIAIRS 

V: Ik heb mij zelf als intermediair aangemeld, wanneer ontvang ik mijn Referentiecode?
A: Binnen 3 weken na uw registratie ontvangt u van ons bericht of wij u als intermediair kunnen inschrijven en ontvangt u uw Referentiecode.

V: Moet ik mij ieder jaar opnieuw registreren als Intermediair?
A: Nee, dat hoeft niet. Als u al een keer geregistreerd hebt via www.gezinneninarmoede.nl en een Referentiecode hebt gekregen, dan kunt u gewoon met uw gebruikersnaam en wachtwoord inloggen. 

V: Waarom kunnen mijn collegas niet gebruik maken van mijn Referentiecode?
A: Het is voor de selectie van de gezinnen belangrijk om ze persoonlijk te kennen. Elke medewerker kent zijn eigen cliënten het beste en meestal die van collega's niet zo goed. Na de registratie van het gezin, ontvangt de intermediair een controlemail waarin een paar vragen worden gesteld. Deze vragen kunnen alleen betrouwbaar beantwoord worden door de intermediair die in contact staat met het gezin. 

V: Waarom kan ik niet het algemene mailadres van onze organisatie gebruiken?
A: De intermediair krijgt na de registratie van het gezin een controlemail waarin een paar vragen worden gesteld. Deze vragen kan alleen de intermediair, betrokken bij het gezin, beantwoorden. Wanneer deze mail op een algemeen mailadres terecht komt, dan is het onze ervaring dat de vragen niet beantwoord worden omdat niet duidelijk is welke persoon bij het betreffende gezin betrokken is. In dit geval komt het gezin niet in aanmerking voor het cadeau en dat zou jammer zijn. Daarbij is er geen controle op wie deze algemene mailbox beheert dus iemand kan theoretisch gezien misbruik maken. Tevens is het voor ons in geval van problemen belangrijk dat wij snel met de betrokken intermediair contact kunnen opnemen.  

V: Ik ga met verlof, wat moet ik met mijn registratie en aangemelde gezinnen doen?
A: Het beste is om dit proces over te dragen aan de collega die de gezinnen van u overneemt tijdens het verlof. Onze controlemails worden automatisch verstuurd en er wordt niet op 'out of office' berichten gereageerd. Via de website kunt u uw gegevens aanpassen. Dit betekent: inloggen en uw naam en emailadres veranderen in dat van uw collega. Die collega krijgt dan per email een bevestigingslink. Let op: uw inlog gegevens en het wachtwoord wijzigen hiermee dan ook automatisch. Als u terugkomt van verlof, dan moet deze handeling opnieuw plaatsvinden. 

V: Ik heb een andere baan gekregen maar wil wel intermediair blijven?
A: Dat is mogelijk, mits u in uw nieuwe baan ook in contact staat met gezinnen die in armoede leven. De volgende stappen zijn nodig voor een soepele overdracht:

  • U draagt uw huidige gezinnen over aan uw opvolger door in te loggen en uw naam en emailadres te wijzigen in die van uw opvolger. De gezinnen die zijn aangemeld met uw code blijven zo goed in het systeem staan en uw opvolger krijgt onze controlemail. 
  • U registreert zich opnieuw als intermediair (van uw nieuwe werkgever) en krijgt van ons een nieuwe Referentiecode waarmee u gezinnen kunt uitnodigen om zich te registreren. 

V: Voor welke datum moet een gezin zich aangemeld hebben?
A: Gezinnen kunnen zich het gehele jaar door aanmelden. In het najaar doen wij de toekenningen en voor eind november krijgen de gezinnen die in aanmerking komen bericht van ons. 

V: Hoeveel gezinnen kan ik voordragen?
A: U kunt tot 5 gezinnen voordragen met uw unieke Referentiecode. 

V: Kan ik ook meer dan 5 gezinnen aanmelden?
A: Ja dat kan, maar aangezien wij landelijk spreiding nastreven is de kans dat meer gezinnen hun registratie dan niet beloond zien worden. 

V: Waarom krijgen gezinnen het cadeau maar eenmalig?
A: Er zijn in Nederland zo'n 200.000 gezinnen die in armoede leven, waarvan inmiddels 16.000 het cadeau van LINDA.foundation hebben ontvangen. Er zijn dus nog heel veel nieuwe gezinnen die wij dit fijne steuntje ook gunnen. 

V: Waarom krijg ik een controlemail om de aanmelding van de gezinnen te bevestigen?
A: Het is voor ons van belang om bevestigd te krijgen dat het gezin dat zich registreert op uw unieke Referentiecode ook daadwerkelijk door u is uitgenodigd om zich aan te melden. Het komt voor dat gezinnen de code aan familieleden geven (met goed bedoelingen) zodat zij zich ook kunnen aanmelden. Om dit te voorkomen en voor de zorgvuldigheid, sturen wij een controlemail. Soms is er tussen het moment van aanmelden en controlemail een verandering in de situatie opgetreden en kunt u dat via de controlemail kenbaar maken. 

V: Waarom moeten de gezinnen een zelfstandig huishouden voeren?
A: Als gezinnen in een opvanghuis of begeleid wonen, dan wonen daar vaak ook andere gezinnen in de doelgroep. Een situatie waarbij het ene gezin wel het pakket van LINDA.foundation krijgt en een ander gezin niet kan voor scheve ogen en vervelende situaties zorgen. Om dat te voorkomen is het ons beleid om alleen gezinnen te steunen die zelfstandig huishouden voeren. Tevens moet een gezin het pakje persoonlijk in ontvangst nemen wat in een opvanghuis of instelling vaak ook niet mogelijk is en pakjes niet bezorgd kunnen worden. 

V: Een gezin is de Nederlandse taal absoluut niet machtig. Kan ik de registratie voor hen doen?
A: Nee, dit is niet mogelijk. Er zijn een aantal spelregels, waaronder de geldigheid van de cadeaukaarten die wij met de bonnen meesturen. Ook informeren wij de gezinnen over de afleverdatum van het pakketje. Als het gezin deze informatie niet kan begrijpen, dan is gebleken dat het pakje vaak niet bezord kan worden en/of niet alle bonnen benut worden en dat is natuurlijk zonde. 

V: Een gezin heeft geen computer, hoe kunnen zij zich toch aanmelden?
A: Aanmelden kan alleen online door het gezin zelf. Als het gezin geen beschikking heeft over een eigen computer, dan kunnen zij wellicht naar de Openbare Bibliotheek om zich te registreren. Mochten ouders niet zo digitaal vaardig zijn, dan is er wellicht een ouder kind dat hierbij kan helpen. 

V: Wanneer hoor ik of de door mij aangedragen gezinnen daadwerkelijk het cadeau krijgen?
A: De intermediair krijgt daar niet apart bericht over. In het algemeen kunt u ervan uitgaan dat wanneer je onze controlmail hebt beantwoord, het gezin naar grote waarschijnlijkheid het cadeaupakket zal ontvangen. Echter, 100% zekerheid is er niet omdat wij aan het einde van het proces mogelijk meer gezinnen hebben dan begroot en er als nog een aantal moet afvallen. Dit komt omdat honderden intermediairs tegelijk duizenden gezinnen voordragen, maar niet allemaal even snel de controlemails beantwoorden. Geef de gezinnen dan ook liever geen (valse) hoop. 

V: Wanneer krijgt het gezin bericht of zij in aanmerking komen voor een cadeau van LINDA.foundation?
A: Als het gezin in aanmerking komt ontvangen zij hier voor eind november bericht over. U als intermediair ontvangt hier geen bericht over. Als het gezin geen bericht krijgt, dan komen zij helaas niet in aanmerking. Over de redenen hiervoor kunnen wij geen toelichting geven. 

V: Ik heb cliënten die mij 'bijna dwingen' hen een Referentiecode te geven. Wat moet ik doen?
A: Gewoon de Referentiecode geven om discussie te voorkomen. Bij de controlemail staat een vraag of u nog steeds achter de aanmelding staat. Door hier 'nee' op te antwoorden, laat je de aanvraag vervallen. Dit kun je ook doen indien er tussen het moment van verstrekking van de Referentiecode en de controlemail dusdanige veranderingen in de situatie van het gezin zijn opgetreden of bepaalde feiten aan het licht gekomen waardoor u twijfelt of een gezin aan alle criteria voldoet. 

V: Wat zijn de criteria voor de gezinnen?
A: De criteria staan hier vermeld. Wij werken met een aantal harde criteria en criteria die de keuze moeten vergemakkelijken. Bij twijfel kunt u ook altijd even contact met ons opnemen. 

CONTACT INTERMEDIAIRS

U kunt ons het beste per mail bereiken via intermediairs@gezinneninarmoede.nl

Contact

1) Algemene Voorwaarden
2) Privacyverklaring
3) Cookieverklaring

1) Voorwaarden LINDA.foundation

Hieronder leest u de algemene voorwaarden voor deze website.

Deze website is eigendom van Gezinneninarmoede.nl. Als u deze website gebruikt, betekent dat, dat u volledige akkoord gaat met de voorwaarden die Gezinneninarmoede.nl aan het gebruik ervan stelt. Gezinneninarmoede.nl mag de voorwaarden veranderen. De geldende voorwaarden worden op deze plek op de website gepubliceerd.

Deze website mag alleen worden gebruikt voor wettige doeleinden. U mag door het gebruik van deze website niet de rechten van derden schenden of beperken. Het is ook niet toegestaan om anderen te hinderen in het gebruik van de website.

Deze website en de informatie, namen, beelden, foto’s en logo’s betreffende en verband houdend met Gezinneninarmoede.nl, worden verstrekt ‘zoals zij zijn’, zonder enige verklaring of bevestiging en zonder enigerlei garantie, hetzij impliciet of expliciet. Gezinneninarmoede.nl is niet aansprakelijk voor schade (met inbegrip van directe, indirecte of gevolgschade) die voortvloeit uit het gebruik van deze website of het niet-toegankelijk zijn van de website (contractueel of door nalatigheid).

Gezinneninarmoede.nl garandeert niet dat de website inhoudelijk foutloos is en dat alle functies naar behoren werken. Ook garandeert Gezinneninarmoede.nl niet dat defecten worden gecorrigeerd of dat deze website of de server vrij is van virussen en bugs. Het is mogelijk dat het materiaal niet goed wordt weergegeven.

Gezinneninarmoede.nl heeft het copyright van het materiaal op deze website, tenzij anders wordt aangegeven. Commercieel gebruik of publicatie van (een deel) van deze website is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gezinneninarmoede.nl.

Het vermenigvuldigen van het materiaal op deze site voor privé-gebruik is toegestaan. Voorwaarden daarvoor is dat de auteursrechtelijke vermeldingen en bronvermeldingen mee worden gereproduceerd. Er mogen geen wijzigingen in het materiaal worden aangebracht. Een document mag alleen in zijn geheel worden vermenigvuldigd.

Voor documenten en foto's waarvan gezinneninarmoede niet het copyright heeft, heeft Gezinneninarmoede.nl toestemming voor gebruik gekregen van degenen die de auteursrechten hebben. Toestemming om deze documenten en beelden te reproduceren moet aangevraagd worden bij deze rechthebbenden (zie de bronvermelding bij deze documenten en foto’s).

Gezinneninarmoede.nl accepteert geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites van anderen.

Als u zelf materiaal op een openbaar onderdeel van deze website plaatst - zoals gegevens, vragen, commentaren, suggesties en dergelijke - is dat openbare informatie zonder eigendomsrechten. Zo zal dat ook behandeld worden.

Als deze algemene voorwaarden strijdig zijn met specifieke voorwaarden die bij bepaald materiaal op de website worden genoemd, gelden die laatste voorwaarden.

Deze voorwaarden vallen onder de Nederlandse wet. Zo moeten ze ook geïnterpreteerd worden. Als u deze voorwaarden niet volledig accepteert, moet u deze website niet gebruiken.

2) Privacyverklaring LINDA.foundation

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die LINDA.foundation (hierna: ‘wij’ of ‘we’) verwerkt wanneer je als donateur, sponsor, vrijwilliger, gezin of bezoeker de volgende website(s) gebruikt:
• lindafoundation.nl
• gezinneninarmoede.nl
• actievoorlindafoundation.nl (via het platform Kenta met een eigen Privacy Statement en Cookie Statement)

In deze Privacyverklaring geven we meer informatie over de persoonsgegevens die wij van jou verwerken wanneer je onze website(s) bezoekt en/of persoonsgegevens achterlaat, nadat je dit aan ons hebt verschaft.
Deze Privacyverklaring bestaat uit de volgende onderdelen:
1. Verwerkingsverantwoordelijke
2. Minderjarigen
3. Soorten gegevens
4. Bron van verkrijging
5. Doeleinden voor de verwerking
6. Grondslagen voor de verwerking
7. Delen van gegevens
8. Cookies
9. Bewaren
10. Beveiliging
11. Rechten als betrokkene
12. Wijzigingen
13. Vragen


1. Verwerkingsverantwoordelijke
De LINDA.foundation is een initiatief van Linda de Mol en Mood for Magazines B.V., de uitgeverij van LINDA. De stichting stelt zich ten doel om gezinnen met kinderen die in een financieel benarde positie verkeren een cadeautje te geven.
Via dit initiatief worden privacygevoelige gegevens (hierna: “persoonsgegevens” of “gegevens“) verwerkt. Onder het verwerken verstaan we al het gebruik van je persoonsgegevens, zoals het opslaan, aanpassen, doorsturen of (gedeeltelijk) verwijderen van deze gegevens.
De verwerkingsverantwoordelijke hiervoor is de LINDA.foundation, gevestigd aan de Huizerstraatweg 117, 1411 GM te Naarden.

2. Minderjarigen
Ben je jonger dan 16 jaar? Dan mag je alleen persoonsgegevens aan de LINDA.foundation verstrekken als je ouders of wettelijke vertegenwoordigers deze Privacyverklaring hebben gelezen en daarvoor toestemming hebben gegeven. Dit geldt alleen als toestemming ook de grondslag is voor de verwerking (zie ‘6. Grondslagen voor de verwerking‘). Rekening houdend met de beschikbare technologie doen wij redelijke inspanningen om te controleren of je ouders of wettelijke vertegenwoordigers echt toestemming hebben gegeven.

3. Soorten gegevens
Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze Privacyverklaring genoemde doelen:
NAW-gegevens
• Naam
• Adres
• Postcode
• Woonplaats
Contactgegevens
• E-mailadres
• Telefoonnummer
ID-gegevens
• Geboortedatum en leeftijd
• Geslacht
• Burgerlijke staat en relatiestatus
• Gegevens over partner en/of kinderen
Financiële gegevens
• Bankrekeningnummer
• Financiële situatie bijvoorbeeld m.b.t. schuldsanering / bewindvoering
Technische gegevens:
• Gedetailleerde (technische)gegevens over het gebruik van onze website(s), bijvoorbeeld het apparaat type en -eigenschappen, browsertype en -taal, datum en tijd van de interactie en IP-adres; en
• Zoekwoorden die op onze website(s) zijn gebruikt.
• Cookiegegevens
De gegevens die we gebruiken, zijn afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens verwerken. We zullen slechts jouw gegevens gebruiken voor de doeleinden zoals beschreven in paragraaf 5 (‘Doeleinden voor de verwerking’) van deze Privacyverklaring. Hierbij kan het voorkomen dat in de meeste gevallen niet al jouw verstrekte gegevens zal worden gebruikt. Dit hangt dus af van de specifieke website en/of verwerking.
Tot slot verwerken wij in beginsel géén ‘Speciale categorieën van persoonsgegevens’ en zullen wij je niet vragen om dit aan ons te verstrekken. Bij deze categorie moet je denken aan gevoelige gegevens zoals ras, etnische afkomst, politieke opvattingen of filosofische overtuigingen, religie, lidmaatschap van een vakbond, seksuele voorkeuren of geaardheid, gezondheidsgegevens of criminele gegevens. We zijn bewust van de gevoeligheid van deze gegevens en de mogelijke impact die het kan hebben op je privacy. Mocht het verwerken van een speciale categorie toch noodzakelijk zijn, dan zullen wij deze slechts verwerken op basis van jouw uitdrukkelijke toestemming (zie 6. ‘Grondslagen voor de verwerking’) en hiermee zorgvuldig mee omgaan.

4. Bron van verkrijging
De voornaamste manier waarop we gegevens verkrijgen is door deze van je te vragen. Je hebt daarbij zelf de keuze of je deze gegevens aan ons wil verstrekken of niet. Denk hierbij aan:
• De gegevens die je zelf kan invullen op een van onze website(s) bij een aanmeldformulier van gezinneninarmoede.nl
• Het kopen van een product via de webshop via lindafoundation.nl
• Het doneren van geld aan de stichting via lindafoundation.nl of actievoorlindafoundation.nl
• Het aanmaken van een actie via actievoorlindafoundation.nl
Wel kan het zo zijn dat als je bepaalde gegevens niet wil verstrekken, je niet gebruik kunt maken van onze diensten. Dit kan voorkomen wanneer wij ook verplicht zijn in dat kader bepaalde gegevens van je vast te leggen. Bij de invoer van persoonsgegevens geven we aan welke gegevens noodzakelijk zijn en welke optioneel kunnen worden verstrekt.
Daarnaast zijn er ook gegevens die we automatisch verkrijgen. Bijvoorbeeld (technische) gegevens over de apparaten die je gebruikt. Deze gegevens worden door ons verkregen via cookies en soortgelijke technieken. Zie 8. ‘Cookies’.

5. Doeleinden voor de verwerking
We zullen jouw gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:
• Zodat je we je onze diensten, producten en/of informatie kunnen aanbieden of je daaraan kunnen laten participeren. Bijvoorbeeld omdat je als donateur, sponsor, vrijwilliger, gezin of bezoeker, hulpverlener onze sites bezoekt en je registreert om bijvoorbeeld voor ondersteuning in aanmerking te komen.
• Omdat je zelf een account hebt aangemaakt doordat je je aanmeldt om opgenomen te worden in ons systeem via gezinneninarmoede.nl.
• Om onze website(s) en bijbehorende technologieën te analyseren, statistieken te verzamelen, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren;
• Om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving.
We zullen jouw gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan die hierboven staan beschreven.

6. Grondslagen voor de verwerking
We verwerken gegevens omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst. Bijvoorbeeld omdat de verwerking noodzakelijk is om onze diensten te kunnen leveren.
Daarnaast verwerken we gegevens omdat dit moet op grond van een wettelijke plicht. Zo is er wetgeving die ons verplicht om gegevens een bepaalde tijd te bewaren. Bijvoorbeeld voor betalingsgegevens verplicht de Algemene Wet inzake Rijksbelasting ons deze 7 jaar te bewaren voor de Belastingdienst.
Ook verwerken we gegevens omdat we hier zelf of een derde een gerechtvaardigd belang bij heeft, bijvoorbeeld bedrijfsbelangen. In dat geval zullen we altijd een gedegen afweging maken of dit belang groter is dan jouw privacybelang.
Tot slot verwerken we gegevens op basis van je toestemming, bijvoorbeeld wanneer we bijzondere persoonsgegevens van je verwerken of gegevens bijvoorbeeld lang willen opslaan zoals in gezinneninarmoede.nl. Ook informeren en vragen we je toestemming voordat we cookies plaatsen en uitlezen.

7. Delen van gegevens
Je gegevens kunnen binnen LINDA.foundation worden uitgewisseld en gecombineerd. Zie ook ‘1. Verwerkingsverantwoordelijke‘. Voor het verwerken van je persoonsgegevens maken wij gebruik van derde partijen die de beschikking kunnen krijgen over jouw gegevens. Waar mogelijk verplichten wij deze derde partijen om in de hoedanigheid van verwerker op te treden. Dit houdt in dat wij het doel en middelen voor deze verwerkingen bepalen en de verwerker alleen volgens onze instructies en onze (beveiliging)standaarden met jouw gegevens mag omgaan, bijvoorbeeld voor het verzenden van pakketjes. Deze afspraken leggen we met elke verwerker vast in een zogenaamde verwerkersovereenkomst.
In de verwerkingsovereenkomst leggen wij ook vast dat je gegevens worden opgeslagen op servers binnen de Europese Unie (EU). In afwijkende gevallen (lees: gegevensverwerking door een (sub)verwerker buiten de EU) hebben we (aanvullende) afspraken gemaakt, zodat er een passend beschermingsniveau kan worden gegarandeerd. In aanvulling op de verwerkingsovereenkomst sluiten wij dan een goedgekeurd modelcontract van de Europese Commissie (ook wel “standard contractual clauses” of “SCC’s” genoemd). De SCC’s gelden overigens niet, wanneer de betreffende (sub)verwerker door de Europese Commissie al wordt erkend als land met een passend niveau van gegevensbescherming.

8. Cookies
Op onze website(s) maken wij gebruik van cookies en andere soortgelijke technieken (hierna: “cookies“). Wil je meer informatie over wat cookies zijn, welke specifieke soorten cookies we waarom gebruiken en hoe je hierop controle kunt uitoefenen? Dan verwijzen we je naar onze Cookieverklaring.

9. Bewaren
We hebben (organisatorisch en technisch) een onderscheid gemaakt in de soorten gegevens die we verzamelen (zie ‘3. Soorten gegevens’). Hierbij bewaren we je persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het verwezenlijken van de doeleinden waarvoor de gegevens verzameld zijn. Daarna worden je persoonsgegevens vernietigd.
Uitzondering hierop is als de wet voorschrijft dat we bepaalde gegevens nog langer moeten bewaren. Bijvoorbeeld voor betalingsgegevens verplicht de Algemene Wet inzake Rijksbelasting ons deze 7 jaar te bewaren voor de Belastingdienst.
Meer informatie over hoe lang je ‘Cookies’ worden bewaard, kun je vinden in onze Cookieverklaring.

10. Beveiliging
We nemen alle redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat jouw persoonsgegevens zo goed mogelijk beveiligd zijn. Wij hebben daarom passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen aan de hand waarvan we je persoonsgegevens beschermen tegen onbedoeld(e), onrechtmatig(e) of onbevoegd(e) vernietiging, verlies, wijziging, toegang, bekendmaking of gebruik. Gelet op de stand van de techniek zorgen wij er ook voor dat onze beveiligingsnormen voortdurend worden geüpdatet en getest.
Als we zogenaamde derde partijen inschakelen, verplichten we deze om volgens onze instructies en onze (beveiliging)standaarden met jouw gegevens om te gaan. Zie ook ‘7. Delen van gegevens‘.

11. Rechten als betrokkene
Je hebt het recht je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of over te dragen. Daarnaast heb je het recht op beperking van en bezwaar te maken tegen de verwerking. Tot slot willen we je wijzen op het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (“AP”).
Je kunt hiervoor te allen tijde ons een verzoek sturen om je rechten uit te oefenen. Je doet dit door een e-mail te sturen naar info@lindafoundation.nl. Specificeer in je verzoek zoveel mogelijk op welke persoonsgegevens je verzoek ziet, welk recht je wilt uitoefenen en bewijs dat het ook jouw persoonsgegevens zijn. We proberen binnen een maand op je verzoek te reageren.

12. Wijzigingen
Wij kunnen deze Privacyverklaring eenzijdig wijzigen. We raden je dan ook aan om regelmatig deze Privacyverklaring op wijzigingen te controleren. Als we grote wijzigingen aanbrengen, zullen we je daarvan op de hoogte stellen. Bijvoorbeeld door een melding op onze website(s) te plaatsen, via e-mail of doordat we opnieuw toestemming vragen.
De laatste wijziging was op 6 mei 2021.

13. Vragen
Als je vragen, opmerkingen of klachten hebt over deze Privacyverklaring, neem dan gerust contact met ons op. Dit kan via info@lindafoundation.nl of schriftelijk gericht aan de directie op het bovenstaande adres.

3) Cookieverklaring LINDA.foundation

In deze Cookieverklaring willen wij (“LINDA.foundation”) jou informeren over het gebruik van cookies en gelijksoortige technologieën (“Cookies”) op onze website(s).
Wij beheren meerdere website(s) waarop wij onze diensten verlenen, waaronder:
• lindafoundation.nl
• gezinneninarmoede.nl
• actievoorlindafoundation.nl
Wil je meer weten over cookies, de manier waarop wij ze gebruiken en hoe je ze moet verwijderen? Lees dan deze Cookieverklaring. Heb je na het lezen van deze Cookieverklaring nog vragen over het gebruik van cookies door LINDA.foundation? Neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens:
Stichting LINDA.foundation
Huizerstraatweg 117
1411 GM Naarden
Mail: info @lindafoundation.nl

Voor meer informatie over de wijze waarop LINDA.foundation met persoonsgegevens omgaat, wordt graag verwezen naar onze Privacyverklaring.

Deze Cookieverklaring bestaat uit de volgende onderdelen:
1. Wat zijn cookies
2. Gebruikte cookies
3. Omgang met cookies
4. Zelf controle uitoefenen
5. Wijzigingen
6. Vragen

1. Wat zijn cookies
Een cookie is een stukje tekst dat wij opslaan op jouw apparaat en die we uitlezen bij een vervolgbezoek. Dit kan, bijvoorbeeld, door middel van de browser van een computer, tablet of smartphone. Een cookie maakt het dus mogelijk om bepaalde data of instellingen te bewaren, zodat we jou bij een volgend bezoek aan onze website(s) kunnen herkennen en jouw instellingen behouden worden.

1.1 Wie plaatsen cookies
Er wordt onderscheid gemaakt tussen “first-party cookies” en “third-party cookies”. Onder first-party cookies vallen de cookies die alleen door ons kunnen worden geplaatst en uitgelezen. Bijvoorbeeld bij het bekijken van deze pagina zijn de cookies van deze website first-party cookies.
Third-party cookies zijn cookies die afkomstig zijn van andere websites, zoals grafische elementen. Zodra je apparaat een verzoek stuurt om deze inhoud, kunnen er ook cookies worden geplaatst en uitgelezen door de andere website. Denk hier bijvoorbeeld aan cookies van bepaalde sociale netwerken (ook wel bekend als “Third-party”).

1.2 Soorten cookies
Ook wordt er een onderscheid gemaakt tussen soorten cookies. Zo zijn er functionele, analytische en niet-functionele cookies.
Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van onze website(s) en/of account. Denk bijvoorbeeld aan cookies die nodig zijn om een login te onthouden, of om de website op een juiste manier te weergeven zoals je inhoud van je winkelmandje in de webshop. Voor deze cookies is géén toestemming vereist.
Analytische cookies kunnen gebruikt worden voor het verzamelen van statistieken over het gebruik van onze website(s) en/of account, zodat dit vervolgens kan worden gebruikt voor optimalisatie en een betere gebruiksvriendelijkheid. Om dit daadwerkelijk te kunnen meten en analyseren, wordt er gebruik gemaakt van de software van een derde partij, namelijk Google Analytics. Google traceert de bezoeker op verschillende apparaten en marketingkanalen. Nu deze cookies conform de richtlijnen van de toezichthouder zijn ingesteld, is de impact van deze cookies op jouw privacy beperkt. Hierdoor is toestemming voor het plaatsen van deze cookies niet vereist. In het geval dat de impact niet beperkt is, zullen wij jou hiervoor toestemming vragen.
Niet-functionele cookies (zoals tracking cookies of andere niet-functionele cookies) maken het bijvoorbeeld mogelijk om: persoonlijke profielen op te bouwen door middel van het vastleggen van je surfgedrag een website en/of account. Met jouw toestemming worden er “tracking cookies” geplaatst op jouw computer. Deze cookies gebruiken wij om bij te houden welke pagina’s u bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van jouw online gedrag. Dit profiel is niet gekoppeld aan je naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar alleen om onze functionaliteiten af te stemmen op je profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor jou zijn.
Naast cookies zijn er ook nog andere technieken die het mogelijk maken om informatie op jouw apparaat op te slaan en uit te lezen. Voorbeelden hiervan zijn Flash en HTML5 local storage. De werking hiervan is in principe hetzelfde.

2. Gebruikte cookies
De cookies die er worden geplaatst kunnen per website verschillen. Op onze website(s) plaatsen en gebruiken wij de volgende cookies: Functionele cookies

Cookienaam Doel Levensduur Aanbieder
gezinneninarmoede_session Sessie van gebruiker onthouden 2 uur GIA website
XSRF-TOKEN Voorkomen Cross-site misbruik 2 uur Laravel Framework

Analytische cookies
Cookienaam Doel Levensduur Aanbieder
- - - -
- - - -

Niet-functionele cookies
Cookienaam Doel Levensduur Aanbieder
- - - -
- - - -

Cookies die geplaatst worden door derde partijen
Het kan gebeuren dat een derde partij ook zelf nog cookies plaatst en gebruikt zonder dat wij dit weten. Bijvoorbeeld door sociale netwerken. Omdat wij geen invloed op deze derde partijen hebben, kunnen we je ook niet precies vertellen welke cookies door deze derde partijen worden geplaatst en uitgelezen. In het overzicht hierboven hebben we zoveel mogelijk verwijzingen opgenomen naar de voorwaarden van deze derde partijen. We raden je aan deze voorwaarden te lezen en regelmatig te controleren op vernieuwingen. Daarnaast willen we je wijzen op de mogelijkheid om zelf controle uit te oefenen over welke cookies op je apparaat kunnen worden opgeslagen (zie ook ‘5. Zelf controle uitoefenen’).

3. Omgang met cookies
Voordat we niet-functionele cookies plaatsen, informeren we je hierover en vragen we jouw toestemming. Pas nadat de toestemming is gegeven, worden deze cookies geplaatst en uitgelezen.
Omdat het plaatsen en uitlezen van niet-functionele cookies (met name tracking cookies) gezien wordt als een verwerking van persoonsgegevens, zijn de bepalingen uit onze Privacyverklaring hier ook op van toepassing. Zie ook met name in onze Privacyverklaring ‘4. Bron van verkrijging’, ‘9. Bewaren’, ’10. Beveiliging’ en ’11. Rechten als betrokkene’.

4. Zelf controle uitoefenen
Als je toestemming hebt gegeven voor het gebruik van niet-functionele cookies op je apparaat, dan kun je hier altijd zelf controle over uitoefenen door die toestemming in te trekken. Via de instellingen van je browser kun je voorkomen dat cookies - tijdens jouw bezoek aan onze website en/of apps - worden geplaatst op jouw computer of mobiele apparaat en kun je bestaande cookies verwijderen. Houd er rekening mee dat als je cookies uitschakelt, het kan gebeuren dat je geen (goed) gebruik meer kunt maken van (alle mogelijkheden van) onze website en/of app. Daarnaast kun je je toestemming voor het plaatsen van cookies te allen tijde intrekken via de link "privacyinstellingen". Je kunt het recht om je toestemming in te trekken ook uitoefenen door contact met ons op te nemen zoals beschreven in onze Privacyverklaring.
In de documentatie van je webbrowser kun je lezen hoe je cookies kunt voorkomen of kunt verwijderen. Je kunt alle (niet-functionele) cookies verwijderen, ongeacht hun "levensduur". Informatie over hoe je cookies kunt uitschakelen of verwijderen voor de meeste populaire browsers vind je op deze websites:
• Internet Explorer & Edge
• Mozilla Firefox
• Google Chrome
• Android browser (mobile)
• Safari
• Safari (mobile)

5. Wijzigingen
Wij kunnen deze Cookieverklaring eenzijdig wijzigen. We raden je dan ook aan om regelmatig deze Cookieverklaring op wijzigingen te controleren. Als we grote wijzigingen aanbrengen, zullen we je daarvan op de hoogte stellen. Bijvoorbeeld door een melding op onze website(s) te plaatsen, via e-mail of doordat we opnieuw toestemming vragen.
De laatste wijziging was op 6 mei 2021.

6. Vragen
Als u vragen, opmerkingen of klachten heeft over deze Cookieverklaring, neem dan gerust contact met ons op. Dit kan via info@lindafoundation.nl of het bovenstaande adres.

Gezinnen in armoede