GEZINNEN IN ARMOEDE

Gezinnen: registreren & inloggen

INFORMATIE VOOR GEZINNEN
Hier kunnen gezinnen die langere tijd in armoede leven en die aanmerking willen komen voor een extraatje van LINDA.foundation zich aanmelden.  

Criteria waaraan een gezin moet voldoen zijn:
• al meerdere jaren in armoede leven, dit moet uit de aanmelding blijken
• gezin moet zichzelf aanmelden met een eigen emailadres
• gezin moet zelf emails kunnen ontvangen, lezen en beantwoorden
• een gezin heeft niet voldoende (leef)geld om aan de minimale levensbehoeftes van de kinderen te voldoen, met name rond de feestdagen
• gezin met kinderen vanaf  de peuterleeftijd en onder de 18 jaar en waarvan de kinderen minimaal 80% van de tijd thuis wonen
• gezin woont zelfstandig en voert een eigen huishouding
• gezin is nog niet eerder aangemeld en heeft nog niet eerder iets van LINDA.foundation ontvangen
• er is geen sprake van actuele verslavingsproblematiek

Hoe werkt het?
Om eventueel voor hulp in aanmerking te komen:
• dient u zichzelf hieronder te registreren
• dit kan alleen met de unieke referentiecode van uw intermediair/hulpverlener die bij ons geregistreerd staat
• u voldoet aan de criteria
• u kunt zich het hele jaar door aanmelden
• vul het zo volledig mogelijk in, onvolledige aanmeldingen worden niet meegenomen
• toekenning is pas in het najaar, dus zorg ervoor dat uw gegevens correct zijn en controleer dit regelmatig
• controle en wijzigingen kunt u doen door in te loggen met uw emailadres en zelf gekozen wachtwoord
• wij checken bij uw intermediair en eventueel andere opgegeven instanties of het klopt dat u al langere tijd in armoede leeft en controleren uw naam, adres, de namen/leeftijden van uw kinderen en de criteria
• als u in aanmerking komt ontvangt u eind november bericht. Dus als u geen bericht heeft ontvangen, bent u helaas niet in aanmerking gekomen

Voordat u uw gezin gegevens kunt invullen of aanpassen, moet u een referentiecode invoeren. Deze ontvangt u van uw intermediair.

Uw referentiecode:
 

Wachtwoord vergeten?

Nieuw account?

Intermediairs: registreren & inloggen

INFORMATIE VOOR HULPVERLENERS
Kent u gezinnen die het echt heel moeilijk hebben en gunt u deze gezinnen een extraatje, registreer u dan als intermediair bij gezinneninarmoede.nl. Emailadressen die beginnen met info@, kantoor@, directie@ en/of met de domeinnaam gmail, hotmail, live,ziggo, vodafone etc. worden niet geaccepteerd.

Hoe werkt het?
• registreren kan alleen met een persoonlijk werk emailadres. Emailadressen die beginnen met info@, kantoor@, directie@ en/of met de domeinnaam gmail, hotmail, live, ziggo, vodafone etc. worden niet geaccepteerd.
• registreren doet u hieronder (knop Nieuw account?)
• na correcte registratie ontvangt u een unieke referentiecode
• deze code geeft u door aan het gezin, waarmee ze zichzelf kunnen aanmelden voor een extraatje van de LINDA.foundation op gezinneninarmoede.nl onder Gezinnen: registreren & inloggen
• let op dat het gezin wel voldoet aan de criteria zoals vermeld
• u mag jaarlijks ca. 5 gezinnen uw code geven
• de code blijft geldig, u hoeft dus niet jaarlijks een nieuwe code aan te vragen
• helaas is het niet zo dat alle gezinnen die zich met uw code aanmelden in aanmerking komen voor het extraatje van LINDA.foundation. Wij ontvangen nog steeds meer aanvragen dan te vergeven pakketten
• vul het zo volledig mogelijk in, onvolledige aanmeldingen worden niet meegenomen

Als u zich eerder heeft aangemeld, dan kunt u met het bij ons bekende emailadres direct hieronder inloggen. Mocht u uw wachtwoord vergeten zijn dan kunt u de optie Wachtwoord vergeten? aanklikken.

Om uw intermediairs gegevens in te vullen of aan te passen, moet u inloggen met uw email adres.

E-mailadres:
Wachtwoord:
 

Wachtwoord vergeten?

Nieuw account?
 

Vraag(V) & Antwoord(A)

V: Ik heb een nieuw account aangemaakt, maar geen bevestigingsmail gekregen voor het activeren van mijn account?
A: Check eerst of dat de bevestigingsmail niet per ongeluk in uw SPAM folder is terecht gekomen, als dit niet het geval is heeft u waarschijnlijk per ongeluk een foutief email adres ingevoerd bij het aanmaken van het nieuwe account. Probeer dan opnieuw een account aan te maken met wel het juiste email adres. 

V: Ik heb een nieuw account aangemaakt, maar kan niet inloggen?
A: U krijgt na het aanmaken van een nieuw account eerst een bevestigingsmail toegestuurd met een activerlingslink voor het nieuwe account. U dient eerst te klikken op deze activeringslink alvorens u ook daadwerkelijk kunt inloggen. 

V: Ik heb geen Referentiecode, wat nu?
A: U heeft een Referentiecode nodig om u te kunnen aanmelden, een Referentiecode kan alleen worden verstrekt door een bij ons bekende intermediair. Hulpverleners kunnen zich bij ons aanmelden als intermediair. 

V: Ik heb mijn gegevens ingevuld, maar geen ontvangstmail gekregen?
A: Dat klopt, er wordt ook GEEN ontvangstmail verstuurd. De gegevens worden direct vastgelegd in onze database. Als je weer inlogt kun je je eigen gegevens bekijken en eventueel weer aanpassen. Op deze manier kun je controleren of je gegevens goed in de database staan.

V: Zijn mijn gegevens goed aangekomen?
A: De gegevens worden direct vastgelegd in onze database. Als je weer inlogt kun je je eigen gegevens bekijken en eventueel weer aanpassen. Op deze manier kun je ook controleren of je gegevens goed in de database staan.

V: Ik heb mij zelf als intermediair aangemeld, wanneer ontvang ik mijn Referentiecode?
A: Binnen 3 weken na uw registratie ontvangt u van ons bericht of wij u wel of niet als intermediair kunnen inschrijven. Bij een positieve inschrijving ontvangt u dan ook uw Referentiecode.

V: Ik heb een email gestuurd, maar geen antwoord gekregen?
A: Helaas kunnen wij niet via de mail ingaan op hulpverzoeken of om uitleg waarom iemand niet in aanmerking is gekomen voor een cadeau van LINDA.foundation. 

V: Voor welke datum moet een gezin zich aangemeld hebben?
A: Gezinnen kunnen zich het gehele jaar door aanmelden, in het najaar doen wij de toekenningen en voor eind november krijgen de gezinnen die in aanmerking komen bericht van ons. 

V: Wanneer krijg ik bericht of ik aanmerking kom voor een cadeau van LINDA.foundation?
A: Als je in aanmerking komt ontvang je hier voor eind november bericht over.

V: Ik heb me aangemeld maar niets ontvangen?
A: Als je niet in aanmerking komt, krijg je van ons geen bericht. Helaas kunnen wij ook niet ingaan op verzoeken om meer informatie te geven over waarom je niets hebt ontvangen, dit omdat er veel verschillende redenen voor zijn. 

V: Ik heb al een keer een cadeau ontvangen, kan ik nogmaals een cadeau krijgen?
A: Nee, het cadeau is éénmalig.

V: Mag iedereen zich aanmelden?
A: Nee, alleen gezinnen met kinderen onder de 18 die het financieel moeilijk hebben.

V: Wat doen jullie met alle ingevulde gegevens?
A: Wij gebruiken deze uitsluitend om te toetsen of een gezin in aanmerking komt. Wij checken een aantal gegevens (NAW gegegens, aantal kinderen, woonsituatie kinderen) bij de hulpverlener die het gezin heeft voorgedragen en eventueel bij een hulpverlener die het gezin bij haar registratie zelf heeft ingevuld. 

Nooit zullen wij persoonlijke gegevens overdragen aan een derde.

Wij gebruiken de ingevulde gegevens om statistieken te maken. Maar deze gegevens zijn altijd anoniem. Een voorbeeld: van de 20.000 gezinnen die zich hebben gemeld, heeft 40% drie of meer kinderen.

Contact

Privacy

Voor Gezinneninarmoede.nl is een zorgvuldige omgang met gegevens van de aangemelde gezinnen van groot belang. Gezinneninarmoede.nl respecteert de privacy van alle geregistreerde gezinnen en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Op onze website worden geen persoonsgebonden gegevens verzameld, behoudens de gegevens die u vrijwillig heeft verstrekt bij de registratie van uw aanmelding.

Bij uw aanmelding legt Gezinneninarmoede.nl de door u verstrekte gegevens vast (zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum en e-mailadres). De gegevens zijn nodig om een goed beeld te krijgen van uw situatie. Wij verifieren uw gegevens bij de Intermediair die u heeft voorgedragen.

Ook worden de gegevens gebruikt om de armoede problematiek in Nederland met behulp van statistieken in beeld te kunnen brengen. U kunt te allen tijde uw gegevens aanpassen of verwijderen.

Uw gegevens worden niet verstrekt aan derden en ook krijgen derden geen inzage in uw gegevens.

Gezinneninarmoede.nl treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens.

Deze website maakt gebruik van cookies met de volgende twee doeleinden:

  • Functionele doeleinden: om het inloggen op de website mogelijk te maken.
  • Analytische doeleinden: om het gebruik van deze website te meten en analyseren.

Gezinneninarmoede.nl is een initiatief van LINDA.foundation, Huizerstraatweg 117, 1411 GM Naarden. Vragen over deze privacy verklaring kunnen per email worden gesteld aan info@gezinneninarmoede.nl.

Voowaarden
Hieronder leest u de algemene voorwaarden voor deze website.

Deze website is eigendom van Gezinneninarmoede.nl. Als u deze website gebruikt, betekent dat, dat u volledige akkoord gaat met de voorwaarden die Gezinneninarmoede.nl aan het gebruik ervan stelt. Gezinneninarmoede.nl mag de voorwaarden veranderen. De geldende voorwaarden worden op deze plek op de website gepubliceerd.

Deze website mag alleen worden gebruikt voor wettige doeleinden. U mag door het gebruik van deze website niet de rechten van derden schenden of beperken. Het is ook niet toegestaan om anderen te hinderen in het gebruik van de website.

Deze website en de informatie, namen, beelden, foto’s en logo’s betreffende en verband houdend met Gezinneninarmoede.nl, worden verstrekt ‘zoals zij zijn’, zonder enige verklaring of bevestiging en zonder enigerlei garantie, hetzij impliciet of expliciet. Gezinneninarmoede.nl is niet aansprakelijk voor schade (met inbegrip van directe, indirecte of gevolgschade) die voortvloeit uit het gebruik van deze website of het niet-toegankelijk zijn van de website (contractueel of door nalatigheid).

Gezinneninarmoede.nl garandeert niet dat de website inhoudelijk foutloos is en dat alle functies naar behoren werken. Ook garandeert Gezinneninarmoede.nl niet dat defecten worden gecorrigeerd of dat deze website of de server vrij is van virussen en bugs. Het is mogelijk dat het materiaal niet goed wordt weergegeven.

Gezinneninarmoede.nl heeft het copyright van het materiaal op deze website, tenzij anders wordt aangegeven. Commercieel gebruik of publicatie van (een deel) van deze website is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gezinneninarmoede.nl.

Het vermenigvuldigen van het materiaal op deze site voor privé-gebruik is toegestaan. Voorwaarden daarvoor is dat de auteursrechtelijke vermeldingen en bronvermeldingen mee worden gereproduceerd. Er mogen geen wijzigingen in het materiaal worden aangebracht. Een document mag alleen in zijn geheel worden vermenigvuldigd.

Voor documenten en foto's waarvan gezinneninarmoede niet het copyright heeft, heeft Gezinneninarmoede.nl toestemming voor gebruik gekregen van degenen die de auteursrechten hebben. Toestemming om deze documenten en beelden te reproduceren moet aangevraagd worden bij deze rechthebbenden (zie de bronvermelding bij deze documenten en foto’s).

Gezinneninarmoede.nl accepteert geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites van anderen.

Als u zelf materiaal op een openbaar onderdeel van deze website plaatst - zoals gegevens, vragen, commentaren, suggesties en dergelijke - is dat openbare informatie zonder eigendomsrechten. Zo zal dat ook behandeld worden.

Als deze algemene voorwaarden strijdig zijn met specifieke voorwaarden die bij bepaald materiaal op de website worden genoemd, gelden die laatste voorwaarden.

Deze voorwaarden vallen onder de Nederlandse wet. Zo moeten ze ook geïnterpreteerd worden. Als u deze voorwaarden niet volledig accepteert, moet u deze website niet gebruiken.